Dziecięcy Uniwersytet Techniczny to bezpłatne zajęcia popularnonaukowe, które mają za zadanie rozbudzać w dzieciach ciekawość świata, inspirować je do samodzielnego pogłębiania wiedzy i poszukiwania pasji czy ukrytych talentów. Z powodzeniem DUT działa już od wielu lat w Rzeszowie, Mielcu, Dębicy i Stalowej Woli. Teraz otwiera kolejną filię w Jaśle.

Utworzenie filii w Jaśle było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy organizatorem projektu, którym jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a mecenasami tamtejszej filii: Miastem Jasło, Gminą Jasło oraz Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców oraz partnerami strategicznymi: firmą ERKO Sp. z o.o. Sp.k. i JAFAR S.A.

Prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Paweł Gierut podkreśla jak ważne jest wspieranie tego typu projektów: Idea jaka przyświeca zajęciom Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego jest dla nas (przedsiębiorców) bardzo ważna. Cieszymy się również, że dzieci z miasta i gminy Jasło oraz powiatu jasielskiego będą mogły skorzystać z tej inicjatywy i odkryją w sobie pasję do nauki. Dla nas jest to inwestycja w ich przyszłość, ale i w przyszłość Jasła i jego okolic. Mamy nadzieję, że ta naukowa przygoda, pozwoli rozwinąć im skrzydła i kiedyś, ci mali studenci, już jako dorośli mieszkańcy naszego regionu, będą przyczyniać się do jego rozwoju i sukcesu.

Zajęcia DUT w Jaśle będą odbywały się w trzech formułach: wykłady online, Naukowe Niedziele Online oraz stacjonarnie, warsztaty w  małych grupach. Na wykłady online rejestrować będą się mogły wszystkie dzieci z powiatu jasielskiego, miasta i gminy Jasło w wieku 8-12 lat. Na wykłady online nie będzie limitu miejsc, wszyscy zapisani będą mogli z nich korzystać. Natomiast na warsztaty będą mogły zapisywać się dzieci z miasta i gminy Jasło, jednak tylko te, które wcześniej zapisały się na wykłady. Na warsztatach będzie ograniczona liczba miejsc, dlatego przy tych zapisach będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Warsztaty będą odbywać się w wybrane soboty w 1. semestrze zimowym od października 2020 do stycznia 2020. Dla każdego uczestnika warsztatów zaplanowano cykl 4 spotkań na semestr, które będą  trwały po 1,5 h każde.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego organizowane są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, która od 2009 roku prowadziła Politechnikę Dziecięcą. Fundacja chcąc rozszerzać tematykę zajęć podpisała umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim na podstawie, której powołano DUT. Zajęcia prowadzą naukowcy, wykładowcy oraz popularyzatorzy nauki z całej Polski, którzy poprzez wykłady czy pokazy z interesującymi eksperymentami, inspirują dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki. Fundacja organizuje i angażuje się także w inne inicjatywy popularnonaukowe i edukacyjne w różnych formułach, obejmujące także inne grupy wiekowe. Do tej pory liczba uczestników wszystkich projektów edukacyjnych organizowanych przez Fundację wyniosła już ponad 40 000 osób.

Więcej informacji o filii: https://dolina-wiedzy.pl/dut/filie-dut/jaslo/