Naukowa Niedziela Online już 6 grudnia!

Wracamy do Was z cyklem naszych niedzielnych naukowych spotkań!

Tak jak w przypadku „tradycyjnych” Naukowych Niedziel, na nasze spotkanie musicie przygotować materiały do wspólnego eksperymentowania. Kilka dni przed Naukową Niedzielą, na wydarzeniu publikować będziemy listę materiałów potrzebnych do wykonywania doświadczeń. Staraliśmy się, aby te wszystkie materiały były dla łatwo dostępne, w domowej kuchni czy łazience.

Najbliższa Naukowa Niedziela Online odbędzie się 6 grudnia o 14.00. Do spotkania możecie dołączać poprzez link poniżej (pod spodem linkujemy także instrukcję dołączania do wydarzenia):

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a187a556ab5054cf89205fc9408b955bf%40thread.tacv2/1606829402167?context=%7b%22Tid%22%3a%221b942493-1827-4e44-b4f2-c3e0ce04b9d2%22%2c%22Oid%22%3a%22dad95d64-8221-4157-9cbd-d6af192c1983%22%7d

Instrukcja dołączania do spotkania

Lista materiałów potrzebna do najbliższego spotkania:
✂️nożyczki,
🗳taśma,
📄kartki papieru A4 (minimum 5 szt),
🌪suszarka do włosów,
🧃słomki (minimum 3 szt),
🖇spinacz biurowy,
🎈balon gumowy (minimum 2 szt),
🥤kubki styropianowe (mogą też być ostatecznie tekturowe, takie jak po kawie na wynos) (minimum 2 szt),
🔹gumka recepturka (minimum 3 szt).

Zapraszam także na nasze wydarzenie na Facebooku!