Nowy adres i numer telefonu do biura Fundacji

Informujemy, że zmienił się adres korespondencyjny oraz numer telefonu do biura Fundacji.

Nowe dane kontaktowe Fundacji:
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
tel. 17 888 60 03