Rusza Learn&Fly – międzynarodowy projekt związany z tematyką lotniczą

Learn&Fly  learning materials and support tools to foster engagement of students in science subjects and aeronautics-related careers.

Learn&Fly jest projektem edukacyjnym współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 roku i do października 2019 roku będzie realizowany przez partnerów z Polski (koordynacja), Portugalii i Hiszpanii.

Projekt Learn&Fly odpowiada na problem braku podstawowych umiejętności uczniów związanych z tzw. STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki, poprzez zastosowanie innowacyjnych i angażujących metod nauczania związanych z lotnictwem. Chociaż istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w sektorze lotniczym, jednym z najważniejszych warunków jego zaspokojenia jest system kształcenia, który będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb branży. Z drugiej strony szkoły nie posiadają wiedzy na temat wielu zawodów (np. mechaników, inżynierów metrologii, inżynierów komponentów, programistów CAD / CAM, kontrolerów ruchu lotniczego), a także na temat ścieżek kształcenia w celu ich uzyskania.  Sektor lotniczy jest jednym z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki w Europie, dlatego projekt będzie również promować edukację przedsiębiorczości. Jest to szczególnie ważne w europejskich regionach o wysokiej koncentracji przemysłu lotniczego, takich jak południowo-wschodnia część Polski, region Bilbao w Hiszpanii oraz centralnie położone regiony Portugalii.

W ramach projektu Learn&Fly opracowane i zastosowane zostaną materiały szkoleniowe i narzędzia wspomagające zaangażowanie uczniów w działania naukowe i wybór ścieżek kariery związanych z lotnictwem.

Zostanie opracowany zestaw materiałów szkoleniowych (Learn & Fly STEM Kit – O1), z których będą mogli skorzystać nauczyciele różnych przedmiotów np. fizyki czy matematyki. Learn & Fly STEM Kit będzie oparty na procesie konstrukcji samolotu z użyciem prostych materiałów, a następnie przetestowaniu jego lotu. Będzie to część większego, międzynarodowego wyzwania zakończonego konkursem (Learn & Fly Challenge – O3). W ramach tego działania uczniowie z różnych szkół i krajów partnerskich będą współpracować, konkurować oraz uczyć się w tym samym czasie.

Materiały będą dostępne w języku angielskim oraz w wersjach językowych krajów partnerskich.

 

Wspomniane działania (O1 i O3) uzupełni przewodnik po zawodach „lotniczych” (Learn & Fly Careers Kit – O2) dostarczając konkretnych informacji o możliwych szkoleniach i ścieżkach edukacji i kariery w dziedzinie aeronautyki. Specjalne sesje zostaną zorganizowane w krajach partnerskich w celu przedstawienia tych materiałów nauczycielom (i innym zainteresowanym stronom). Ponadto planowane jest zorganizowanie międzynarodowej imprezy upowszechniającej – warsztatów dla nauczycieli, mających na celu wsparcie ich rozwoju zawodowego.

Projekt będzie współpracował z młodymi uczniami (w wieku 15-17 lat), którzy są otwarci na różne możliwości w zakresie nauki i kariery zawodowej. Ważną grupą docelową są również nauczyciele oraz doradcy zawodowi, a także przedsiębiorstwa sektora lotniczego.

Zapraszamy do współpracy oraz do odwiedzania strony internetowej projektu: www.learn-fly.eu.