W Ustrzykach Dolnych stawiają na programowanie

Uczniowie w Ustrzykach Dolnych będą uczyć się programowania, a to dzięki nowo otwartej pracowni robotycznej, która powstała w tamtejszej szkole podstawowej.

W piątek 9 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika otwarto pracownię robotyczną, która służyć będzie uczniom tej szkoły podczas lekcji i zajęć dodatkowych. Pracownia powstała dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Ustrzyki Dolne, Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Pratt&Whitney Rzeszów. Każdy z tych podmiotów dołożył swoją cegiełkę do stworzenia tego wyjątkowego miejsca. Gmina Ustrzyki Dolne wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 wyremontowały i przygotowały salę, Fundacja w ramach działań miejscowej Fili Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, zapewniła sprzęt do nauki programowania oraz przeszkoliła nauczycieli, natomiast Pratt&Whitney Rzeszów przekazał komputery na potrzeby pracowni.

To nie pierwsza wspólna edukacyjna inicjatywa tych podmiotów w Ustrzykach Dolnych. W 2013 roku z okazji 50-lecia istnienia ustrzyckiej „Jedynki”, Fundacja podarowała specjalistyczny stół do pracowni chemicznej. Od 2014 roku w Ustrzykach Dolnych dobywają się również zajęcia popularnonaukowe dla dzieci, obecnie pn. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, których organizatorem jest Fundacja, a finansuje je Gmina Ustrzyki Dolne. Organizację zajęć od początku wspiera także dyrektor i grono nauczycielskie „Jedynki”.

Założeniem pracowni jest stworzenie miejsca, gdzie dzieci będą mogły poznawać nowe technologie, doskonalić swoje umiejętności informatyczne, uczyć się logicznego i analitycznego myślenia czy też świadomego wykorzystywania tych technologii oraz zdobytej wiedzy, a przy tym doskonale się bawić. Jak wskazują badania zajęcia z programowania rozwijają ponadto umiejętności społeczne, możliwości poznawcze i mogą być wykorzystywane w nauczaniu także innych przedmiotów.

Te wszystkie korzyści dostrzega Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, który w imieniu Gminy wsparł inicjatywę utworzenia pracowni: „Wsparcie edukacji na wielu polach jest dla nas istotne. Staramy się stworzyć dzieciom i młodzieży z naszej gminy, różnorodne możliwości rozwijania nowych kompetencji, wierząc, że dzięki temu będą miały większe szanse na rynku pracy. Otwarta dziś pracownia robotyczna ma właśnie na celu stworzenie tych dodatkowych możliwości edukacji i rozwoju.”

Także Prezes Pratt&Whitney Rzeszów Marek Darecki podkreśla konieczność tworzenia takich miejsc poza większymi ośrodkami “Nadchodzi IV rewolucja technologiczna, która zmieni nasze życie, tak osobiste jak i zawodowe. Edukacja ma wielkie zadanie przygotować dzieci i młodzież do nowych wyzwań. Przemysł ma też swoją rolę w wychowaniu swych przyszłych pracowników. Moja firma Pratt Whitney Rzeszów z radością wspiera tą inicjatywę, a Fundacja Edukacji Doliny Lotniczej jest od wielu lat zaangażowana we współpracę z Ustrzykami”.

Dyrektor Fundacji Łukasz Szuba podkreśla istotę misję, która może być realizowana przez takie działania: „Od 2012 roku Fundacja realizuje wiele projektów edukacyjnych, przede wszystkim na Podkarpaciu, starając się docierać do tych obszarów oddalonych od dużych miast, gdzie dzieci mają trudniejszy dostęp do edukacji. Często właśnie tam, nasza misja sprawdza się najlepiej i spotykamy się z bardzo ciepłym, często entuzjastycznym przyjęciem. Mocno wierzymy, że naszymi działaniami, w tych miejscach, inspirujemy młode talenty i dodajemy im skrzydeł do dalszego rozwoju.”

W przyszłości planowany jest rozwój pracowni i uzupełnianie jej o nowy sprzęt, który pozwoli poszerzyć możliwości jej wykorzystania.