ZGŁOSZONE KLASY

Szanowni Państwo,

Lista zgłoszonych klas, które wezmą udział w Konkursie Kwalifikacyjnym do projektu:

JAROSŁAW: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, profil klasy: technik telekomunikacji / technik procesów graficznych

DĘBICA: II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, profil klasy: matematyczno – fizyczny

RZESZÓW: IV LO im. Mikołaja Kopernika, profil klasy: matematyczno-fizyczno-informatyczny

RZESZÓW: IV LO im. Mikołaja Kopernika, profil klasy: matematyczno-fizyczno-chemiczny

RZESZÓW: IV LO im. Mikołaja Kopernika, profil klasy: matematyczno-fizyczno-angielski

RZESZÓW: IV LO im. Mikołaja Kopernika, profil klasy: matematyczno-fizyczno-informatyczny

RZESZÓW: Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa: profil klasy: technik awionik / technik mechanik lotniczy