Pierwsze spotkanie warsztatowe DUT w Dębicy

Już w najbliższą sobotę, tj. 17 października, odbędą się pierwsze warsztaty DUT w Dębicy, w tym semestrze. Najważniejsze informację dot. organizacji warsztatów:

-dzieci prosimy o zabranie maseczek/przyłbic (muszą je nosić na korytarzach, na zajęciach nie będzie obowiązku),

-prosimy zabrać formularz DUT, podpisany i uzupełniony o numer DUT, a dodatkowo także proszę na formularzu napisać numer grupy warsztatowej (numer grupy oraz formularz do pobrania z konta z zakładki Moje zajęcia),

-rodzice niestety nie mogą wchodzić na teren szkoły, dlatego wszelkie formalności będą dopełniane przy wejściu do szkoły, dlatego też prosimy, aby przyjść odpowiednio wcześniej,

-jeśli przy wejściu będą się tworzyć kolejki prosimy o zachowanie dystansu,

– grupy 1, 4 i 7 wchodzą do budynku wejściem bocznym do budynku,

– grupy 2, 3, 5, 6, 8, 9 wchodzą wejściem głównym,

– wolontariusze będą kierować studentów do sal,

-każda grupa będzie miała swoją szatnie, każde dziecko będzie dezynfekować dłonie przy wejściu do budynku,

-w przypadku wystąpienia objawów chorobowych takich jak kaszel, katar, podwyższona temperatura, prosimy, aby dzieci zostały w domu. Wszystkie te objawy wykluczają dzieci z uczestnictwa w zajęciach.

Przesyłamy też link do krótkiej prezentacji dot. organizacji zajęć warsztatowych.

PREZENTACJA DĘBICA

Prosimy też, aby śledzić informacje dot. zajęć na bieżąco, ponieważ może się zdarzyć, że zostaną wprowadzone nowe obostrzenia, które uniemożliwią nam przeprowadzenie warsztatów.