Wyniki naboru na semestr letni 2019 zajęć DUT

Wyniki losowania na semestr letni 2019 mogą sprawdzić Państwo na Koncie DUT  w zakładce >>Moje zajęcia.

Jeśli dziecko zostało wylosowane powinien pojawić się Uczestnik (imię i nazwisko dziecka), Formularz DUT (zawierający nr DUT) do pobrania i opcja Rezygnacji z zajęć. Na koncie, pojawia się także numer grupy wykładowej i plan zajęć wraz z terminami i tematami.

Jeśli te pola pozostają puste oznacza to, że dziecko nie zostało wylosowane.

Listy uczestników znajdują się w zakładce Uczelnia >> Listy uczestników.