DUT Wyjazdowy

Rejestracja na wyjazdowy Dziecięcy Uniwersytet Techniczny jest prowadzona przez nauczycieli w swoich szkołach, po czym zarejestrują oni osoby w specjalnie przygotowanej bazie danych. Wcześniej studenci DUT otrzymają formularze zgłoszeniowe, które będą musieli wypełnić. Pod formularzem wymagany jest podpis rodziców lub prawnych opiekunów. Koordynatorem wyjazdowej sesji Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego od strony szkół z gminy  jest Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, która zna wszelkie szczegóły. Będzie ona także rozsyłała adres bazy danych potrzebny do zapisania uczestników.

 

Formularz Zgłoszeniowy

 

Każda z odwiedzanych szkół jest gospodarzem zajęć. Poszczególni koordynatorzy rejestracji będą zgłaszać uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 danej gminy. Przekażą oni formularze zgłoszeniowe uczniom, których rodzice będą zobowiązani je wypełnić, podpisać i oddać koordynatorowi.