Filia DUT w Mielcu

26 października 2013 roku miał miejsce pierwszy wykład w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu. Od tamtej pory działaniom Filii DUT w Mielcu patronują Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., które są Partnerem strategicznym projektu.

Partnerem projektu od początku jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

W zajęciach w Filii w Mielcu uczestniczą dwie 100-osobowe grupy wykładowe uczniów ze szkół podstawowych z powiatu mieleckiego.

Wykłady Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego odbywają się w auli budynku przy ul. Skłodowskiej 4.

 


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

PZL Mielec to największy w Polsce producent statków powietrznych, którego historia sięga okresu międzywojennego. Dzięki rozwojowi zaplecza R&D oraz rozszerzeniu działalności o produkcję helikopterów S-70i™ BLACK HAWK firma jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie przedstawicielem krajowego przemysłu lotniczego.

 Działalność. Od 2007 r. głównym inwestorem i właścicielem 100% akcji PZL Mielec jest Sikorsky Aircraft Corporation (SAC), światowy lider w produkcji śmigłowców należący do koncernu United Technologies Corporation (UTC). Proces prywatyzacji przeprowadziła Agencja Rozwoju Przemysłu i jest to jeden z modelowych przykładów udanej inwestycji zagranicznej w Polsce. Od momentu rozpoczęcia współpracy firma Sikorsky zainwestowała w rozwój PZL Mielec ponad 150 mln USD i na bieżąco realizuje kolejne inwestycje związane m.in. z: modernizacją zakładów, tworzeniem nowych linii produkcyjnych, wdrażaniem nowoczesnych procesów zarządzania oraz polityki CSR, realizacją programów R&D. Dostęp do światowego know-how oraz transfer najnowszych technologii gwarantuje PZL Mielec stabilny rozwój i silną pozycję na międzynarodowym rynku lotniczym.

BH nad halami PZL Mielec Program S-70i BLACK HAWK. Zgodnie z zapowiedziami firmy Sikorsky Aircraft Corp. kluczowym elementem przyjętej strategii było uruchomienie w Polsce produkcji najnowocześniejszej wersji helikopterów wielozadaniowych typu BLACK HAWK. W dwa lata od prywatyzacji zakłady PZL Mielec wyprodukowały  pierwszą kabinę UH-60M / S-70i™ (marzec 2009), a rok później pierwszy kompletny śmigłowiec S-70i BLACK HAWK (marzec 2010). W tym samym roku odbył się pierwszy lot w Polsce mieleckiego śmigłowca. Obecnie poza produkcją śmigłowców S-70i™ BLACK HAWK zakłady PZL Mielec oferują swoim klientom szeroki zakres usług dodatkowych m.in. program szkoleniowy dla pilotów. Wcześniej tego typu szkolenia odbywały się wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Współpraca. Zakłady PZL Mielec to także jeden z inicjatorów i kluczowych przedstawicieli Doliny Lotniczej – klastra przemysłowego skupiającego ponad 100 firm lotniczych (80 proc. sektora lotniczego w Polsce). Współpraca w ramach Doliny Lotniczej gwarantuje firmie przede wszystkim naturalne zaplecze dostawców. Obecnie firma  współpracuje z 50 lokalnymi dostawcami zasilającymi jej produkcję.

PZL Mielec rozwija także współpracę z uczelniami wyższymi. Dotychczas spółka podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską i Politechniką Warszawską. Zakres umowy obejmuje m.in. ofertę płatnych staży, programy stypendialne, współpracę z kadrą naukową uczelni, włączenie do programu dydaktycznego uczelni tematyki nowoczesnych technologii stosowanych w PZL, a także prowadzenie wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

IMG_6489 Główne produkty:

S-70i™ BLACK HAWK – najnowocześniejszy model śmigłowca BLACK HAWK uznawanego za najlepszy helikopter wielozadaniowy na świecie. PZL Mielec produkuje także segmenty kabinowe oraz elementy struktury (stożek ogonowy i pylon) śmigłowca UH 60M™ BLACK HAWK.

M28 − dwusilnikowy samolot turbośmigłowy klasy STOL (krótkiego startu i lądowania) przeznaczony do wykonywania zadań  lokalnego transportu pasażerskiego i cargo, zrzutu skoczków spadochronowych, ewakuacji medycznej, patrolu i rozpoznania morskiego, poszukiwań i ratownictwa.

M28B Bryza – odmiana wojskowa modelu M28 przeznaczona do wykonywania zadań specjalnych.

Zatrudnienie. Dynamika zatrudnienia w mieleckich zakładach od kilku lat utrzymuje się na najwyższym poziomie w sektorze. Firma zatrudnia obecnie ponad 2200 pracowników (o 800 więcej niż w 2007 r.), w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz produkcyjną, ceniona na arenie międzynarodowej szczególnie za wysoką jakość helikopterów BLACK HAWK. PZL Mielec oferuje swoim pracownikom programy szkoleniowe i stypendialne. Dotychczas 440 pracowników zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach finansowanych przez firmę.

 


Partner projektu: Kronospan Mielec Sp. z o.o. 

Kronospan Mielec produkuje wysokiej jakości surowe oraz melaminowane płyty wiórowe, surowe i melaminowane płyty MDF oraz surowe i melaminowane płyty HDF i blaty robocze

Firma od 18 lat jest stabilnym pracodawcą, bezpośrednio zatrudniając …..(do uzupełnienia) osób, zaś pośrednio tworząc …(tu trzeba uzupełnić, licząc miejsca pracy na etacie razy 6) miejsc pracy. Jest także wiodącym partnerem największych producentów  i eksporterów mebli, kreujących pozytywny wizerunek silnej, stabilnej gospodarki polskiej na całym świecie.

Wysokiej jakości innowacyjne produkty Kronospan od wielu lat cieszą się uznaniem wśród setek klientów z wielu krajów. Produkty Kronospan w większości trafiają do polskich producentów mebli. Polska branża meblarska ma stałe, wysokie wymagania jakościowe. Jej szybki rozwój sprawił, że Polska jest trzecim  największym eksporterem mebli na świecie. Dynamiczny rozwój polskich firm meblarskich i budowanie mocnej marki polskich mebli poza granicami kraju nie byłby możliwy bez udziału Kronospanu. Firma dostarcza wysokiej jakości płyty do produkcji mebli, dzięki czemu producenci mebli mogą rozwijać zarówno produkcję, jak i eksport.

Branża meblarska zatrudnia około 160 tysięcy pracowników i generuje 5% eksportu naszego kraju. Kronospan dostarcza tej gałęzi gospodarki najwyższej klasy płyty z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council).

 


ckpPartner projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest placówką oświatowo-wychowawczą, która organizuje zajęcia dydaktyczne dla mieleckiej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. W strukturze CKPiDN działa Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – wyposażone w 11  profesjonalnych pracowni. Uczniowie mają tutaj możliwość nabywania umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania powszechnie stosowanych w przemyśle.

CKPiDN wspiera także nauczycieli w rozwoju zawodowym ukierunkowanym w szczególności na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Działaniom tym przyświeca myśl, że nauczyciele mają do spełnienia kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy.

CKPiDN podejmuje inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki. Centrum jest organizatorem cyklicznie odbywających się Festiwali Nauki i Techniki, współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a także innymi podmiotami.

Ważną rolę w działalności CKPiDN pełni współpraca z mieleckim przemysłem w obszarze dostosowania programów kształcenia dla rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy.


Partner projektu: Urząd Miejski w Mielcu

Mielec – położony nad rzeką Wisłoką w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim Mielec chlubi się ponad 500-letnią historią. Miasto liczy około 61 tys. mieszkańców. Od połowy XIX wieku stał się regionalnym centrum społeczno-gospodarczym. Szczególny wpływ na rozwój miasta miały dwie branże przemysłowe – lotnictwo i motoryzacja.

W tutejszej WSK Mielec produkowano m.in. samoloty, samochody i urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Po kryzysie na początku lat 90., spowodowanym przemianami ustrojowymi, dzięki powstaniu pierwszej w Polsce Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i restrukturyzacji mieleckiego przemysłu, obecnie znów jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym. W produkcji sprzedanej przemysłu jest zdecydowanym liderem na Podkarpaciu i drugim (po Krakowie) w poł.-wsch. Polsce.

Znakiem rozpoznawczym Mielca w kraju i na świecie pozostaje przemysł lotniczy. Tu zlokalizowane są Polskie Zakłady Lotnicze, największe przedsiębiorstwo tej branży w Polsce i jedno z większych w Europie.