DUT Rzeszów

Od marca 2018 roku Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, w wyniku podpisania umowy o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, rozpoczęła prowadzenie nowego projektu edukacyjnego pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, w skrócie DUT.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, czyli zajęcia oraz interaktywne wykłady dla uczniów szkół podstawowych, obejmują tematy z dziedzin chemii, fizyki, matematyki, budownictwa, biologii, lotnictwa i wszystkich innych związanych z branżą politechniczną. Są prowadzone przez pracowników naukowych, specjalistów z przemysłu, studentów, posiadających odpowiednią wiedzę, podejście i charyzmę, ale także przez popularyzatorów nauki z całego kraju. Na wykładach wykorzystywane są ciekawe pomoce naukowe, a ich treści dostosowane do wieku słuchaczy.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach, po 156 studentów w każdej z nich. W każdym semestrze, na ostatnim wykładzie, odbywa się wręczenie dyplomów oraz robione jest pamiątkowe zdjęcie.

Obecnie wykładów korzystać mogą uczniowie w wieku 7-12 lat, mieszkający na terenie województwa podkarpackiego.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie odbywają się w budynku ‚A0’ Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w sali 167 w części B2.


Partner strategiczny Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie:

Pratt&Whitney Poland

Pratt & Whitney, światowy lider w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu silników lotniczych, jest reprezentowany w Polsce przez cztery spółki: Pratt &Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów, Pratt & Whitney Kalisz oraz Pratt & Whitney Tubes w Niepołomicach. Pracuje w nich ponad 6 tys. osób. Spółki są częścią United Technologies Corporation, zrzeszającego firmy oferujące produkty i usługi z obszaru zaawansowanych technologii. Koncern zatrudnia na całym świecie niemal 200 tys. osób.

Spółki Pratt & Whitney od lat realizują programy oświatowe – skierowane do młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycieli, a nawet… przedszkolaków. W obszarze edukacji zawodowej Pratt & Whitney Rzeszów wspiera kształcenie w zawodach technik mechanik i technik mechatronik, a Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów – w zawodach technik mechanik i technik mechanik lotniczy.

Pratt & Whitney Rzeszów (PWR) produkuje silniki lotnicze do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych. Specjalizuje się w budowie przekładni.  Firma współpracuje z głównymi producentami płatowców, takimi jak Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Embraer, Bombardier itp. W Rzeszowie zmontowane zostały np. wszystkie silniki stanowiące napęd do polskich F-16. PWR posiada też ultranowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, zajmujące się pracami nad silnikami głównymi i pomocniczymi.

Pratt & Whitney Rzeszów, po zmianie nazwy, od 1 lipca 2015 r. kontynuuje tradycje WSK „PZL-Rzeszów” wybudowanej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego jako PZL Wytwórnia Silników N r 2 w Rzeszowie. Firma, która od początku swojego istnienia produkuje silniki i podzespoły do silników lotniczych krajowych i zagranicznych, od 2002, po prywatyzacji, należy do United Technologies Corporation.

Zatrudnia blisko 3500 pracowników i wytwarza gotowe silniki oraz krytyczne części  napędów produkowanych przez Pratt & Whitney do najnowocześniejszych samolotów pasażerskich i militarnych w świecie, m.in. A320 neo, Boeinga, F35 i innych oraz uczestniczy w najważniejszych programach Pratt & Whitney. W Rzeszowie zmontowane zostały wszystkie silniki stanowiące napęd do polskich F-16.

PWR posiada bardzo rozwinięte zaplecze badawcze w postaci oddanego do użytku w 2015 roku nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. W jego skład wchodzą: biuro konstrukcyjne, wydział montażu eksperymentalnego, wydział hamowni składający się z komory śmigłowej oraz  komory z hamulcem wodnym, laboratorium materiałowe oraz wydział prototypowni. Posiadanie centrum umocniło jeszcze pozycję PWR jako czołowej firmy lotniczej w Europie Środkowej.

Działalność Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów (PW AP) obejmuje projektowanie, produkcję oraz naprawę silników pomocniczych APU (Auxiliary Power Unit) do wszelkiego typu samolotów pasażerskich. Pierwszy silnik APU wyprodukowano w Rzeszowie w 2011 r. Dziś PW AP jest np. wyłącznym producentem silników APU dla B787 Dreamliner.

Pratt & Whitney Tubes (PWT) to główny dostawca koncernu Pratt & Whitney w zakresie zespołów rurowych. PWT wytwarza precyzyjne złożenia do silników lotniczych najnowszej generacji (New Generation Product Family). Największa część produkcji obejmuje orurowanie do silników z rodziny NEO, które montowane są przede wszystkim w samolotach pasażerskich Airbus.

https://pwrze.com/

Pratt&Whitney Poland na Facebooku


Partner Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie:

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność w roku 2001 i jest obecnie największą uczelnią na Podkarpaciu. Dysponuje nie tylko ogromnym potencjałem badawczym i naukowym, proponując kształcenie na 52 kierunkach studiów, ale także bogatą i nowoczesną infrastrukturą. Swoje miejsce mogą znaleźć tu osoby zainteresowane zarówno naukami humanistycznymi, społecznymi czy w obszarze sztuki, jak też ci, którzy chcieliby zetknąć się z najnowszej generacji aparaturą laboratoryjną, wykorzystywaną w takich dziedzinach jak: nauki medycz­ne, techniczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, rolnicze (w tym: kierunek lekarski, biotechnologia, mechatronika, informatyka i ekonometria, inżynieria materia­łowa).

Obecnie Uczelnia – na 12 wydziałach – kształci blisko 17 tys. studentów oraz zatrudnia ponad 1300 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W ramach trzech jednostek UR – na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, Filologicznym oraz Socjologiczno-Historycznym prowadzone są studia doktoranckie.

Słuchacze mogą ponadto podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Z tej formy kształcenia – w około 70 dyscyplinach – korzysta ponad 1000 osób; oferta ta jest stale wzbogacana.

Uniwersytet Rzeszowski posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, fizyka, socjologia, archeologia, biologia, agronomia, nauki o zdrowiu, filozofia, ekonomia, pedagogika, a także doktora habilitowanego w dyscyplinach: historia, archeologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, agronomia

Priorytetem dla rozwoju Uczelni są działania mające na celu stałe podnoszenie jakości procesu dydaktycznego, dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, wysoki poziom badań naukowych, umiędzynarodowienie studiów (bogaty zakres współpracy międzynarodowej, studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych; studia w języku angielskim; wielokulturowość środowiska), ale przede wszystkim otwartość na studentów, z uwzględnieniem kreowanych przez nich działań i rozwoju kultury studenckiej.

Wartością dodaną jest dla UR innowacyjność oraz wymiana doświadczeń i ścisła współpraca z gospodarką i biznesem. Dlatego w nowoczesnych laboratoriach uniwersyteckich i centrach badawczych (m. in. Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych, Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Centrum Modelowania Kom­puterowego, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych) bada i monitoruje się środowisko, poszukując, np., alternatywnych źródeł energii czy nowych materiałów – nanokompozytów. Dbałość o strefę badawczo-rozwojową daje naukow­com Uniwersytetu niezwykłe możliwości, studentom zaś pozwala realizować pomysły i pasje, umożliwia ich naukowy „start” i pozwala odnosić pierwsze doświadczalno-poznawcze sukcesy (m.in.: projekt samochodu wielofunkcyjnego czy też innowacyjnego i polisensorycznego systemu alarmu, stanowiącego komponent inteligentnego domu).

UR jest laureatem konkursu Jakość Roku 2012 oraz Polskiej Nagrody Innowacyjności 2014 r.

Także w listopadzie 2017 r. prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor, odebrał w imieniu  Uniwersytetu Rzeszowskiego dwie nagrody za największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie, w kategoriach: nauki o życiu / nauki rolnicze, humanistyka.

W strukturze Uczelni funkcjonuje również Mały Uniwersytet Rzeszowski, który, promując naukę i kulturę wśród najmłodszych, pobudza jednocześnie dziecięcą ciekawość świata. Zajęcia, odbywające się na każdym z wydziałów, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.

Uniwersytet wystąpił także z inicjatywą otwarcia Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego, oferującego naukę na profilach: medycznym, prawno-dziennikarskim oraz matematyczno-fizycznym z technologią informacyjną.

Warto dodać, że w Rzeszowie, w skali Europy, studiuje najwięcej studentów w proporcji na jednego mieszkańca, a koszty utrzymania w naszym mieście nie są wysokie. Dlatego warto brać to pod uwagę, wybierając naszą Uczelnię na miejsce studiowania!

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
e-mail:info@ur.edu.pl