Filia DUT w Stalowej Woli

W październiku 2015 roku powołana została Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli. Partnerami strategicznymi projektu są: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Miasto Stalowa Wola oraz Powiat Stalowowolski, a zajęcia odbywają się przy współpracy z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli odbywają się w budynku Zamiejscowego Ośrodka Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 4.

Studentem Filii w Stalowej Woli może być każdy uczeń szkoły podstawowej, zamieszkały na terenie powiatu stalowowolskiego. Zajęcia odbywają się w dwóch 100-osobowych grupach.

Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli finansowana jest ze środków Gminy Miasta Stalowa Wola i Powiatu w tym gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli:

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

mdk zdjeie

Miejski Dom Kultury powołano do życia w 1991 roku jako dziedzica Domu Kultury otwartego w 1952 roku, który wkrótce przybrał status Zakładowego Domu Kultury Huty Stalowa Wola. W nim to przez blisko 40 lat zbudowany został kulturalny fundament miasta.

W czasach Zakładowego Domu Kultury HSW powstały i aktualnie z powodzeniem prowadzą działalność: Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy, Zespół Pieśni
i Tańca Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka, Zespół Pieśni i Tańca Mali Lasowiacy, Orkiestra Dęta, Chór Cantus, Chór Kameralny, Teatr Okna, Klub Tańca Towarzyskiego Volta.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza artystyczny fundament domu kultury wzmocniły: Zespół Tańca Estradowego Mała Volta, Chór Mały Cantus, Teatr Jak Się Patrzy, Teatr Lalkowy Przytulanka, Studium Wokalne Prymka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Grupa Rytmiczna Sikorki, Klub Tańca Towarzyskiego Re-Volta, Zespół Tańca Orientalnego Nimbooda oraz zespoły wywodzące się z Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Chór UTW i Grupa Teatralna UTW.

Miejski Dom Kultury jest inicjatorem projektów, które wpisały się w kulturalny pejzaż miasta: Piknik Industrialny, Seans pod Palmą, Ambasador Stalowej Woli, Warsztaty Muzyczne, Miasto Komiksów, Podwieczorek przy fortepianie, Zdarzenia Teatralne, Gżegżółki, Historiada, Mistrz Pięknego Czytania, Wniebogłosy, Kolorowe Wakacje, Kulig Zabaw, Letnia Czytelnia, Kino Letnie.

W MDK mają swoją siedzibę: Uniwersytet Trzeciego Wieku i Klub Seniora Jarzębinka. MDK prowadzi działalność merytoryczną w Parku 24.

Symboliczną postacią jest dla nas artysta amator Edward Kotłowski, który wystąpił
9 listopada 1952 roku podczas koncertu na otwarcie domu kultury i również na tej samej scenie 9 listopada 2013 wziął udział w specjalnym widowisku z okazji jego 60–lecia. Pan Edward aktywnie uczestniczył w amatorskim ruchu artystycznym już od 1947 roku, śpiewając w szkolnych chórach, które w Stalowej Woli istniały od zawsze. Aktualnie gra w teatrze liczącym już ponad 65 lat. Jeszcze starszym zespołem jest orkiestra dęta uświetniająca uroczystości od samych początków istnienia osiedla przy Zakładach Południowych, z których po wojnie ukształtowała się Huta Stalowa Wola.

Działalność kulturalna rozpoczęła się w 1938 roku wraz z pierwszymi chwilami tchnienia Stalowej Woli. Klasycystyczny szary budynek domu kultury z surowymi wnętrzami, oddany do użytku w 1952 roku, to tylko dla niej nowe tło. Jedynie sala widowiskowa wyróżnia się majestatem, bogactwem detali architektonicznych, miłą dla oka proporcją kompozycji przestrzennej, co można uznać za dobre ramy dla ciągle tworzonego, żywego obrazu na szarym tle. Odgrywającymi główne role zawsze byli i są mieszkańcy miasta. To wspólna praca załogi i artystów amatorów, aktywność publiczności nadaje kształty i barwy życiu kulturalnemu, tworzy obraz naszego domu kultury.

W Stalowej Woli zawsze był dobry klimat dla działalności kulturalnej. Dom ludowy widniał już na przedwojennych mapach osiedla, ale zabrakło czasu na realizację projektu. Po wojnie, staraniem administracji miasta, przy znaczącym wsparciu Huty Stalowa Wola, dom kultury wybudowano zgodnie z ówczesną polityką,
w obowiązującym wtedy w architekturze stylu socrealistycznym. Przez blisko 40 lat był to Zakładowy Dom Kultury Huty Stalowa Wola. W strukturach dynamicznie rozwijającej się HSW dom kultury miał zapewnione znakomite warunki do pracy. Zespoły artystyczne osiągnęły wysoki poziom, potwierdzany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, zaproszeniami do reprezentowania polskiej kultury na zagranicznych festiwalach.

Zmiany polityczno–gospodarcze w 1989 roku spowodowały także konieczność weryfikacji zasad finansowania działalności kulturalnej. Gmina Stalowa Wola podjęła wyzwanie kontynuacji tworzenia naszego wspólnego dziedzictwa poprzez przejęcie domu kultury i ujęcie w swoim budżecie kosztów jego prowadzenia. W efekcie przekształceń od 1 lipca 1991 roku w Stalowej Woli funkcjonuje już Miejski Dom Kultury.

Kolejne ważne wydarzenie polityczne – wstąpienie Polski w szeregi Unii Europejskiej, miało bardzo konkretny skutek dla Miejskiego Domu Kultury. Otóż z Funduszy Europejskich został sfinansowany, po raz pierwszy w tak dużej skali, remont części wnętrza budynku.

Przez 60 lat toczą się nieustanne zmagania tradycji z nowoczesnością, młodości
z dojrzałością. Kolejne wynalazki współczesnej cywilizacji: telewizja, komputer, wideo, Internet, lokując się w naszych domach, stawały się przyczyną zawirowań w relacjach mieszkańców z domem kultury. Ale mocne jego fundamenty postawione przez Teatr Józefa Żmudy, „Lasowiaków” Alojzego Szopy i Ignacego Wachowiaka, Chór „Cantus” Stanisława Steczkowskiego pozwalają na kontynuowanie działalności zgodnie z misją: Miejski Dom Kultury jest miejscem spotkań mieszkańców Stalowej Woli i tworzenia wspólnej kultury miasta.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli:

Gmina Stalowa Wola

zdjecie gmina stalw wola

Stalowa Wola, miasto o liczbie mieszkańców wynoszącej ok. 63 tys. jest jednym
z najmłodszych miast Polski. Powstała w latach 1937-1939 jako przyfabryczne osiedle budowanego od podstaw Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), jednego
z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Tworzenie COP wymuszone było ówczesną sytuacją geopolityczną Polski i potrzebą wzmocnienia jej potencjału przemysłowo-obronnego, a także dążeniem do rozwiązania problemów społecznych jednego z najbiedniejszych regionów kraju po okresie wielkiego kryzysu.

Młode i dynamicznie rozwijające się w mieście i okolicy firmy świadczą
o przedsiębiorczości mieszkańców. Rozwinął się sektor prywatny, zmieniono struktury prywatyzując wiele przedsiębiorstw, utworzono spółki z udziałem kapitału zachodniego. Stalowa Wola to nie tylko kojarzona z nim Huta Stalowa Wola, przemysł, kolej
i planowane trasy szybkiego ruchu, lecz przede wszystkim duże obszary leśne, będące pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej. W ciągu 60 lat Stalowa Wola z małego osiedla przyfabrycznego urosła do rozmiarów dużego miasta.

To ośrodek naprawdę prężny, którego największą wartość stanowią mieszkający tu ludzie. Młodzi, dobrze wykształceni, to bezcenny potencjał o wielkich możliwościach intelektualnych i manualnych, który może realizować każde zadanie w każdej branży.

Inne walory miasta i niemal zagłębia przemysłowego tkwią w jego nowych rozwiązaniach urbanistycznych, w przestrzeni, w środowisku naturalnym. Ogromne lasy położone wokół Sanu, stanowiące doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku i dobre węzły komunikacyjne dopełniają reszty. Miasto jest potężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym z różnymi jego dyscyplinami.

W sferze nauki ogromną rolę spełniają wydziały zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia oferuje studia dzienne i zaoczne oraz możliwość zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych. Od 1998 funkcjonuje również Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, kształcący absolwentów na potrzeby firm działających w regionie. Od roku akademickiego 2001/2002 działalność w Stalowej Woli rozpoczęła Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Najstarszą placówka kulturalną jest Miejska Biblioteka Publiczna, założona i działająca nieprzerwanie od 1938 r. Działają także dwa domy kultury, szkoła muzyczna. Wizytówką ruchu artystycznego są między innymi Teatr Dramatyczny im. J. Żmudy, Teatr „Okna”, zespół „Lasowiacy”, chór „Cantus” i zespół taneczny „Volta”. Turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzenia aktualnych wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Klubem sportowym o dużych tradycjach i jednocześnie rówieśnikiem miasta jest ZKS „Stal” z sekcjami koszykówki i piłki nożnej, oraz mniejsze kluby z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa i siatkówki. Sportowi i rekreacji służą również Automobilklub i Aeroklub mający siedzibę na lotnisku sportowym w Turbi pod Stalową Wolą.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli:

Powiat Stalowowolski

Powiat stalowowolski jako jednostka administracyjna nie ma długiej przeszłości. Zresztą nie może jej mieć, skoro jego siedziba – Stalowa Wola, to miasto którego budowa ruszyła w 1937 roku, w ramach realizacji planu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Miasto liczy więc obecnie 70 lat, a stworzony wokół niego powiat – w dzisiejszym kształcie – powstał w 1999 r.

Ale znacznie dłuższą historią legitymują się inne z wchodzących obecnie w skład powiatu miejscowości, na przykład lokowane w XVI wieku na prawach miejskich Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Mniej więcej z tego okresu pochodzą też pierwsze wzmianki o wiosce Pysznica, która początkowo funkcjonowała pod nazwą Wola Pysznicka. Jeszcze starsze są m.in. wsie Przyszów, Żabno i Turbia, o których informacje znajdują się już w XIII-wiecznych źródłach.

Przez wieki, ziemie dzisiejszego powiatu stalowowolskiego oraz zamieszkująca je ludność współtworzyła historię Polski. Nie omijały jej wydarzenia, opisywane dzisiaj przez szkolne podręczniki. Tu również zachodziły znaczące zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne, tu także wioski, lasy i pola stawały się areną działań wojennych.

 


Partner projektu: Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Obecnie ośrodek posiada własną bazę dydaktyczną – sale wykładowe, laboratorium komputerowe, czytelnię i bibliotekę. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej. W ostatnim czasie oddany został także do użytku nowoczesny obiekt dydaktyczny.

 

Partner projektu: ENESTA Sp. z o. o.

ENESTA Sp. z o. o., jako przemysłowe przedsiębiorstwo energetyczne posiada sieci przesyłowe i rozdzielcze obejmujące swoim zasięgiem obszar ok. 1000 ha. Podstawowa działalność Spółki określona jest w koncesjach przyznanych przez Urząd Regulacji Energetyki i polega na obrocie, przesyłaniu i dystrybucji:

  • energii elektrycznej,
  • gazu ziemnego,
  • ciepła grzewczego.

Dostawa nośników energii realizowana jest   z zachowaniem zasad i standardów jakościowych określonych przez Ustawę prawo energetyczne oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

ENESTA Sp. z o.o. jako samodzielny podmiot gospodarczy jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, dynamicznie modernizującym i rozbudowującym infrastrukturę energetyczną w celu zwiększenia pewności zasilania w nośniki energetyczne, elastycznego dostosowania się do potrzeb swoich odbiorców i zapewnienia wysokich wymagań jakościowych.

Spółka świadczy też dodatkowe usługi związane z podstawowym profilem działal­ności,

tj.: roboty ogólnobudowla­ne w zakresie linii elektroenergetycznych i rurociągów, instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne, instalacje wodno-kanalizacyjne, jak również działa
w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego  oraz  badań i analiz technicznych.

ENESTA Sp. z o.o. od 2006 roku corocznie otrzymuje certyfikat  „Przedsiębiorstwa Fair Play” nadany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracja
i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Znalazła się w rankingu Największych Firm Podkarpacia „Złota Setka” w obszarze rentowności i dynamiki sprzedaży. W roku 2016 i 2017 otrzymała tytuł „Orły Wprost” dla przedsiębiorstw wyróżniających się wysoką rentownością.

ENESTA Sp. z o.o. dużą wagę przywiązuje do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy i stabilnego zatrudnienia. Wiemy, jak ważne jest doskonalenie umiejętności dlatego stwarzamy naszym pracownikom najlepsze możliwości rozwoju.