Filia DUT w Ustrzykach Dolnych

Od marca 2020 roku zajęcia filii w Ustrzykach Dolnych zostały zawieszone.

W marcu 2014 roku powstała Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych. Zajęcia finansowane są przez Partnera strategicznego projektu, którym jest Gmina Ustrzyki Dolne, a odbywają się przy współpracy Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

Od lutego 2017 Partnerem projektu została Gmina Olszanica.

Studentem Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Filii w Ustrzykach Dolnych może być każdy uczeń w wieku 7-12 lat, uczęszczający do szkoły na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Od marca 2017 studentami Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych są także uczniowie z Gminy Olszanica (osobna rejestracja).

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych w semestrze letni 2018 odbywają się w Ustrzyckim Domu Kultury, ul. 29 Listopada 31.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych:
Gmina Ustrzyki Dolne

Gmina Ustrzyki Dolne to jeden z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach. Geograficznie leży w paśmie Gór Sanocko – Turczańskich. Miasto Ustrzyki Dolne liczy dwanaście tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą gminy i powiatu Leży na trasie małej i dużej obwodnicy bieszczadzkiej.

Liczne atrakcje turystyczne, rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna wpływają pozytywnie na wizerunek gminy. Przez miasto przebiega europejski dział wodny z rzeką Strwiąż, która należy do zlewiska Morza Czarnego. Od północy i wschodu miasto otacza pasmo gór z licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody, które m.in. wchodzą w skład Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.  Na terenie gminy istnieją znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej po szlakach turystycznych. Można tu też jeździć konno. Bliskość Zalewu Solińskiego to raj dla wędkarzy i miłośników sportów wodnych.

DSC_0365

Śródgórskie położenie i długi okresem zalegania śniegu wpływają pozytywnie na rozwój sportów zimowych. Na terenie gminy znajdują się 2 stacje narciarskie na Gromadzyniu i Laworcie oraz wyciągi narciarskie na stoku Małego Króla, w Ropience i Arłamowie. Ustrzyki Dolne są nazywane ZIMOWĄ STOLICĄ PODKARPACIA. Oprócz tras zjazdowych są tu także trasy biegowe, zaliczane do najlepszych w Polsce.

W mieście znajdują się obiekty rekreacyjno – sportowe, takie jak: Zespół Basenów Delfin, hala sportowa, stadion, sale gimnastyczne, boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej
i nożnej oraz korty tenisowe.

Miasto jest siedzibą Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Bieszczadzkiego Muzeum Przyrodniczego.
Bogactwem gminy są też zabytki, szczególnie dawne cerkwie greckokatolickie. Coraz bardziej popularne staje się tu rękodzieło ludowe i artystyczne. Miejscowi artyści zajmują się  malarstwem, wikliniarstwem, rzeźbiarstwem i lutnictwem.

Dodatkowym atutem mikroregionu ustrzyckiego jest międzynarodowe przejście graniczne w Krościenku, które umożliwia dotarcie do interesujących turystycznie i gospodarczo obszarów Ukrainy i innych krajów.

http://www.ustrzyki-dolne.pl/

Partner Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych:
Gmina Olszanica

Gmina Olszanica znajduje się w jednym z bardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym regionów kraju. Położona jest pomiędzy Leskiem a Ustrzykami Dolnymi przy dużej pętli (obwodnicy) bieszczadzkiej.

Malownicze położenie gminy Olszanica decyduje o jej niezwykłych walorach krajobrazowych, turystycznych, ukształtowaniu powierzchni i zróżnicowaniu rzeźby terenu. Na turystów czeka tu wiele atrakcji , a wśród nich Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe, które łączą turystykę z zamiłowaniem do tradycji kolejarskiej. Dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić swój czas, propozycją są wytyczone ciekawe ścieżki przyrodnicze, szlaki spacerowe piesze, konne, trasy rowerowe oraz sieć tras do uprawiania Nordic Walking. Dla amatorów podniebnych lotów w miejscowości Paszowa swoje drzwi otwiera Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej. Warto zajrzeć do URSA MAIOR – regionalnego mikrobrowaru a zarazem centrum sztuki, kreatywności i designu znajdującego się w Uhercach Mineralnych. Poza walorami przyrodniczymi znajduje się tu również sporo atrakcji kulturowych takich jak np. Zabytkowy Zespół Pałacowy z 1905 r. z secesyjno-romantycznym pałacem Jordanów otoczonym malowniczą fosą w Olszanicy, cerkwie, kościoły, przydrożne krzyże oraz kapliczki i wiele innych ciekawych miejsc.

http://www.olszanica.pl/

Partner: Szkoła Podstawowa Nr 1

DSC_0351

Szkoła Podstawowa nr 1 zlokalizowana jest przy ul. 29 Listopada, przy głównej drodze biegnącej przez Ustrzyki D. Nauka odbywa się w trzech, w pełni wyposażonych budynkach. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne klasopracownie, pracownie komputerowe, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, pracownię językową oraz halę sportową. Prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych. Są to między innymi kółka: polonistyczne, matematyczne, j. angielskiego i j. niemieckiego, przyrodnicze, informatyczne, historyczne, wiedzy o Unii Europejskiej, plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczno-instrumentalne, sportowe i turystyczne.

DSC_0359

Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z różnych form spędzania czasu, które proponuje biblioteka i świetlica szkolna. Uczniowie SP nr 1 uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych, zajmując dobre miejsca. Są wśród nich finaliści i laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich z języka polskiego, historii, fizyki, chemii, biologii, konkursów recytatorskich, a także wokalnych. Szkoła ma też swoje osiągnięcia w sporcie. Od roku 1996 r. działa Uczniowski Klub Sportowy „Krzemień”.  Sukcesy na polu artystycznym odnoszą Młodzieżowy Zespół Tańca „Bandanki” (laureat wielu przeglądów tanecznych na szczeblu wojewódzkim, ma na swoim koncie występy w kraju i za granicą);  Dziecięcy Zespół Taneczny„Iskierki”; zespół wokalno-instrumentalny „Ten Ton”; cheerleaderki.

DSC_0358

W szkole tradycją stały się już takie imprezy jak: pasowanie na ucznia, apele organizowane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, święto Patrona szkoły Mikołaja Kopernika, Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Promocja szkoły. Szkoła pozostaje otwarta na akcje profilaktyczne i proekologiczne. Organizowane są kampanie antyalkoholowe i antynikotynowe, akcje Sprzątanie świata , Czyste góry itp. Szkoła jest otwarta na nowe wyzwania i pomysły. Uczniowie pod okiem nauczycieli biorą udział w wielu projektach unijnych: Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją, Eduscience, Młode Bieszczady, Elektro-nie-śmieci i NASZA SZKOŁA NASZĄ SZANSĄ.

DSC_0354

Kadrę Pedagogiczną SP nr 1 tworzy zespół 56 pedagogów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Tworzą programy innowacyjne, z dużym zaangażowaniem realizują powierzone zadania, dostrzegają potrzeby i zainteresowania uczniów, rozwijając ich zdolności i rozbudzając zainteresowania. Propagują pracę z uczniem zdolnym poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy przedmiotowe, turnieje sportowe, apele i uroczystości szkolne. Organizują ciekawe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy na koncerty i spektakle teatralne. Nauczyciele starają się przygotować dzieci i młodzież do podjęcia wyzwań, które czekają ich w dorosłym życiu. Pragną, żeby uczniowie byli otwarci na drugiego człowieka, żyli w zgodzie z naturą

Udostępnij: