Załóż konto DUT

Wymagania złożoności hasła

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, zwanego dalej DUT, prosimy o akceptację poniższych oświadczeń.

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym uczestnika DUT jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.
  2. Dane osobowe zawarte w formularzu uczestnika DUT nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych w formularzu uczestnika DUT oraz do ich poprawiania.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji na zajęcia na DUT.
  5. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi może stanowić przestępstwo. Podanie nieprawdziwych danych w treści formularza skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w DUT.