Co trzeba wiedzieć

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem zajęć na Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym.

Konto użytkownika – założenie konta wymaga uzupełnienia odpowiednich danych i potwierdzenia utworzenia konta poprzez linka wysyłanego na adres mailowy przypisany do konta. Poprzez konto rejestrujemy dzieci na zajęcia. Założenie konta i dodanie danych dziecka NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REJESTRACJA NA ZAJĘCIA. Do konta można dodać dowolną ilość dzieci. Konto jest dostępne cały czas i w razie zmiany adresu numeru telefonu czy szkoły można te dane edytować. Na koncie rodzic ma dostęp do wykładów, na które chodzi dziecko oraz laboratoriów, na które jest zapisane.

Rejestracja na zajęcia – rejestracji można dokonywać jedynie poprzez utworzenie swojego konta na stronie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego oraz dodanie do niego danych dzieci, a następnie zarejestrowanie ich do wybranej filii wg. instrukcji Rejestracji. W przypadku jeśli mamy już konto, a chcemy zarejestrować dziecko/dzieci na kolejny semestr zajęć, nie ma potrzeby zakładania nowego konta. Rejestracja jest możliwa i aktywna jedynie w wyznaczonym terminie. Każdą rejestrację OSOBNO DLA KAŻDEGO DZIECKA należy potwierdzić (link na maila – inny link dla każdego zarejestrowanego dziecka). Rejestrować na zajęcia można jedynie dzieci w wieku 7-12 lat (uczniowie szkoły podstawowej).

Potwierdzenie rejestracji – potwierdzenia dokonujemy poprzez kliknięcie w linka, który zostaje automatycznie wysyłany na mail podany w koncie użytkownika. Mail powinien pojawić się w skrzynce w niedługim czasie po rejestracji.

Brak maila z prośbą o potwierdzenie – mail ten jest generowany automatycznie z naszej bazy, dlatego też często traktowany jest jako SPAM, zalecamy sprawdzanie innych folderów takich jak SPAM, Inne, Wiadomości śmieci itp. W przypadku braku maila należy niezwłocznie skontaktować się z organizatorem tj. Fundacją.

Formularz uczestnika i numer rejestracyjny DUT– jest generowany automatycznie wg danych dziecka i rodzica wpisanych w koncie użytkownika. Jest wysyłany jako załącznik (plik pdf) w wiadomości otrzymanej zaraz po rejestracji – należy go zachować, ponieważ znajduje się na nim NUMER REJESTRACYJNY DUT, który będzie potrzebny do sprawdzenia listy wylosowanych uczestników –  będzie on potrzebny także na pierwsze spotkanie do odebrania pakietu gadżetów (m.in. identyfikatora). Jeśli dziecko zostanie zarejestrowane to formularz można pobrać również z konta użytkownika (zakładka MOJE ZAJĘCIA – tabelka DOKUMENTY).

Losowanie – losowanie odbywa się w dniu po zakończeniu rejestracji i przyjmowaniu potwierdzeń, losowanie odbywa się elektronicznie, spośród zgłoszonych system losuje z bazy odpowiednią dla każdej lokalizacji liczbę uczestników – nie ma znaczenia np. czy dziecko już kiedyś się rejestrowało, czy jest to pierwsza rejestracja lub czy wcześniej już uczestniczyło w zajęciach.

Listy uczestników – listy uczestników publikowane są na stronie internetowej Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – w związku ze zmianami prawnymi dot. RODO listy zawierają numer rejestracyjny DUT i imię dziecka, na tej podstawie rodzice mogą sprawdzić czy ich dziecko znajduje się na liście uczestników.

Lista rezerwowa – lista rezerwowa losowana tak jak lista podstawowa, dla Rzeszowa losowane jest 40 miejsc, dla poszczeólnych Filii po 20. Lista rezerwowa publikowana jest w kolejności wylosowania. Dzieci z listy rezerwowej „wskakują” na listę podstawowa wg kolejności wylosowania, jedynie w przypadku rezygnacji innego dziecka, oraz w momencie weryfikacji obecności po drugich zajęciach. Jeśli zajdzie się możliwość wzięcia udziału w zajęciach dla dziecka z listy rezerwowej, organizator odpowiedni czas przed kolejnymi zajęciami, kontaktuje się z rodzicem/opiekunem telefonicznie.

Pierwsze zajęcia – na pierwsze zajęcia należy przynieść wydrukowany formularz, który otrzymali Państwo w pierwszym mailu z prośbą o potwierdzenie rejestracji, lub pobrali z konta użytkownika. Na jego podstawie dziecko otrzymuje identyfikator, indeks oraz wyprawkę. Pierwsze zajęcia mogą się delikatnie przedłużyć z racji spraw organizacyjnych. Na pierwsze zajęcia przychodzimy najpóźniej 15 min. przed ich rozpoczęciem.

Prezentacja dla rodziców na pierwszych zajęciach – na pierwszych zajęciach pierwsze minuty skierowane są dla rodziców, co semestr zapraszamy chętnych rodziców (szczególnie tych których dziecko po raz pierwszy raz uczestniczy w zajęciach) do pozostania w sali, nie zajmując miejsc w ławkach i wysłuchania krótkiej prezentacji dot. zasad organizacji zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego.

Zajęcia – trwają 60-70 min, nie ma przerwy w tym czasie, a dzieci wychodzą z sali jedynie do ubikacji – są do niej odprowadzane i przyprowadzane z powrotem przez wolontariuszy DUT.

Punktualność na zajęcia i odbiór dziecka po ich zakończeniu – na zajęcia przychodzimy odpowiednio wcześniej, najlepiej przyjść 20-15 min przed rozpoczęciem – osoby, które się spóźniły mogą nie zostać wpuszczone na salę. Zaraz po zakończeniu zajęć rodzice mają obowiązek odebrania dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończeniu zajęć dla danej grupy.

Grupy – mają stałą liczbę osób, są dzielone alfabetycznie, tak aby w przypadku rodzeństw dzieci trafiły do tej samej grupy

Zmiana grupy – mogą być dokonane jedynie w wyznaczonym przez organizatora terminie, można jej dokonać tylko w przypadku wymiany dzieci z jednej grupy do drugiej (osoby na zamianę można poszukać samemu lub znajduje ja organizator spośród podobnych zgłoszeń). Jeżeli zmiana się uda organizator wysyła maila do rodziców z potwierdzeniem, a w bazie zmienia się nr grupy i podział godzin.

Identyfikator – dziecko ma obowiązek przynosić go na każde zajęcia i na jego podstawie sczytywana jest obecność

Indeks – indeks uzupełniają rodzice – należy go podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i uzupełnić wg planu zajęć na dany semestr, wpisując tematy zajęć, imię i nazwisko wykładowcy. Dziecko, które będzie miało nieuzupełniony indeks nie otrzyma wpisów. Wpisy są robione systematycznie w ciągu semestru w czasie zajęć.

Dyplom – wszyscy uczestnicy Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego otrzymują pamiątkowy dyplom – dyplomy wręczane są na ostatnich zajęciach w semestrze.

Plan semestru – plan semestru dostępny jest na stronie, daty zajęć są stałe i tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie. Plan zawiera krótką informację odnośnie tematyki zajęć.

Kontakt organizatora z rodzicami – organizator kontaktuje się z rodzicami mailowo, wszystkie ważne informacje wysyłane są na adres mailowy podany w koncie użytkownika