Co trzeba wiedzieć

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem zajęć na Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym.

Konto użytkownika – założenie konta wymaga uzupełnienia odpowiednich danych i potwierdzenia utworzenia konta poprzez linka wysyłanego na adres mailowy przypisany do konta. Poprzez konto rejestrujemy dzieci na zajęcia. Założenie konta i dodanie danych dziecka NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REJESTRACJA NA ZAJĘCIA. Do konta można dodać dowolną ilość dzieci. Konto jest dostępne cały czas i w razie zmiany adresu numeru telefonu czy szkoły można te dane edytować. Na koncie rodzic ma dostęp do wykładów, na które chodzi dziecko oraz laboratoriów, na które jest zapisane.

Rejestracja na wykłady online – rejestracji można dokonywać jedynie poprzez utworzenie swojego konta na stronie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego oraz dodanie do niego danych dzieci, a następnie zarejestrowanie ich do wybranej filii wg. instrukcji Rejestracji. W przypadku jeśli mamy już konto, a chcemy zarejestrować dziecko/dzieci na kolejny semestr zajęć, nie ma potrzeby zakładania nowego konta. Rejestracja jest możliwa i aktywna jedynie w wyznaczonym terminie. Rejestrować na zajęcia można jedynie dzieci w wieku 7-12 lat (uczniowie szkoły podstawowej).

Rejestracja na warsztaty  – na warsztaty mogą zgłaszać się jedynie dzieci zapisane wcześniej na wykłady online danego semestru zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Przy zapisach na warsztaty obowiązuje kolejność zgłoszeń, z racji limitowanej ilości miejsc.

WYKŁADY ONLINE – dostęp do wkładów online otrzymują wszystkie dzieci zarejestrowane w danej filii DUT. W wyznaczonym dniu rodzice otrzymują na maila link do wykładu. Każdy wykład dostępny jest przez dwa tygodnie od wysłania linka.

Formularz uczestnika i numer rejestracyjny DUT– jest generowany automatycznie wg danych dziecka i rodzica wpisanych w koncie użytkownika. Formularz przynosimy na pierwsze zajęcia warsztatowe. Jeśli dziecko zostanie zarejestrowane na warsztaty to formularz można pobrać również z konta użytkownika (zakładka MOJE ZAJĘCIA – tabelka DOKUMENTY).

Pierwsze zajęcia warsztatowe – na pierwsze zajęcia należy przynieść wydrukowany formularz, który otrzymali Państwo w pierwszym mailu z prośbą o potwierdzenie rejestracji, lub pobrali z konta użytkownika. Na jego podstawie dziecko otrzymuje identyfikator, indeks oraz wyprawkę. Na pierwsze zajęcia przychodzimy najpóźniej 15 min. przed ich rozpoczęciem.

Zajęcia warsztatowe – trwają 1,5h – dzieci wychodzą z sali jedynie do ubikacji, są do niej odprowadzane i przyprowadzane z powrotem przez wolontariuszy DUT. Harmonogram zajęć dostępny jest na koncie rodzica.

Punktualność na zajęcia i odbiór dziecka po ich zakończeniu – na zajęcia przychodzimy odpowiednio wcześniej, najlepiej przyjść 15-10 min przed rozpoczęciem – osoby, które się spóźniły mogą nie zostać wpuszczone na salę. Zaraz po zakończeniu zajęć rodzice mają obowiązek odebrania dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończeniu zajęć dla danej grupy.

Identyfikator – dziecko ma obowiązek przynosić go na każde zajęcia warsztatowe.

Indeks – indeks uzupełniają rodzice – należy go podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i uzupełnić wg planu zajęć na dany semestr, wpisując temat zajęć, imię i nazwisko wykładowcy. Dziecko, które będzie miało nieuzupełniony indeks nie otrzyma wpisów. Wpisy są robione systematycznie w ciągu semestru w czasie zajęć.

Dyplom – wszyscy uczestnicy zajęć warsztatowych Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego otrzymują pamiątkowy dyplom – dyplomy wręczane są na ostatnich zajęciach w semestrze.

Plan semestru – plan semestru dostępny jest na stronie (PLANY ZAJĘĆ), daty zajęć są stałe i tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie. Plan zawiera krótką informację odnośnie tematyki zajęć.

Kontakt organizatora z rodzicami – organizator kontaktuje się z rodzicami mailowo, wszystkie ważne informacje wysyłane są na adres mailowy podany w koncie użytkownika

Udostępnij: