Formularz DUT

W przypadku braku maila z formularzem, prosimy o pobranie go z konta z zakładki zakładka MOJE ZAJĘCIA – tabelka DOKUMENTY (link poniżej), wydrukowanie i uzupełnienie. Formularz jest niezbędny do wydania identyfikatora i udziału dziecka w zajęciach.

FORMULARZ DUT