Listy uczestników

Wyniki losowania na semestr letni 2020 zostaną opublikowane 21 lutego po godz. 15.00


Mogą je Państwo sprawdzić również na Koncie DUT  w zakładce >>Moje zajęcia. Jeśli dziecko zostało wylosowane powinien pojawić się Uczestnik (imię i nazwisko dziecka), Formularz DUT (zawierający nr DUT) do pobrania i opcja Rezygnacji z zajęć. Na koncie, pojawia się także numer grupy wykładowej i plan zajęć wraz z terminami i tematami.


Jeśli te pola pozostają puste oznacza to, że dziecko nie zostało wylosowane.

 

Poniżej publikujemy listy uczestników zajęć z podziałem na grupy oraz listy rezerwowe.

Listy wylosowanych uczestników z podziałem na grupy uporządkowane są rosnąco numerami rejestracyjnymi DUT. Listy rezerwowe są wylosowywane spośród zarejestrowanych, którzy nie zostali wylosowani na listę podstawową.

Ze względu na zmiany związane z RODO listy uczestników prosimy weryfikować wg numerów rejestracyjnych i imienia dziecka – numer znajduje się w każdym formularzu DUT (załącznik pdf w mailu po rejestracji i do pobrania dla wylosowanych w zakładce Moje zajęcia)

 


LISTY REZERWOWE
Dodatkowo publikujemy wylosowane listy rezerwowe, które są ułożone wg. kolejności wylosowania – weryfikacja wg. numeru rejestracyjnego DUT i imienia dziecka. Dzieci z listy rezerwowej przechodzą na listę podstawową, tylko w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników lub skreślenia z listy studentów dziecka, które opuściło dwa pierwsze zajęcia, a jego nieobecność była nieusprawiedliwiona. W razie zwolnienia się miejsca, kontaktujemy się z rodzicami telefonicznie.


ZMIANA GRUP

Prosimy, aby prośby o zmianę grupy były motywowane wyłącznie sytuacjami „bez wyjścia”, ponieważ możliwość zmiany grupy będzie ograniczona do kilku osób.

Chęć zmiany grupy należy zgłosić nam wyłącznie mailowo na adres info@dolina-wiedzy.pl, z podaniem imienia i nazwiska dziecka, miejsca zajęć oraz informacji, z której do której grupy miałoby zostać przeniesione.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do piątku 28 lutego 2020. Po tym terminie, w dniu zajęć lub też zaraz przed ich rozpoczęciem zmiana grup nie będzie możliwa, dlatego prosimy wcześniej przemyśleć takie decyzje.

Dzieci zawsze przychodzą na swoją grupę wykładową. 

Zmianę grupy potwierdzamy Państwu mailowo. Informacja o grupie znajduje się również na koncie w zakładce Moje zajęcia.


PIERWSZE ZAJĘCIA
Przypominamy, iż na pierwsze zajęcia należy zabrać NUMER DUT i podpisany Formularz uczestnika, który mogą Państwo pobrać z konta >> zakładka Moje zajęcia >> DOKUMENTY.

Na pierwsze zajęcia należy przyjść odpowiednio wcześniej, 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, tak aby spokojnie dopełnić wszystkich formalności.

Przypominamy, iż w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch zajęciach, student zostaje skreślony z listy uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem DUT i Planem zajęć:

REGULAMIN DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ


LISTY UCZESTNIKÓW SEMESTRU LETNIEGO 2020

♦RZESZÓW semestr letni 2020♦

Rzeszów – Grupa 1

Rzeszów – Grupa 2

Rzeszów – Grupa 3

Rzeszów – lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦MIELEC semestr letni 2020♦

Mielec – grupa  1

Mielec – grupa 2

Mielec lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦DĘBICA semestr letni 2020♦

Dębica – grupa  1

Dębica- grupa 2

Dębica lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦STALOWA WOLA semestr letni 2020♦

Stalowa Wola – grupa  1

Stalowa Wola – grupa 2

Stalowa Wola lista rezerwowa (wylosowana)