Listy uczestników

Wyniki losowania na semestr letni 2018 mogą sprawdzić Państwo na Koncie DUT  w zakładce >>Moje zajęcia. Jeśli dziecko zostało wylosowane powinien pojawić się Uczestnik (imię i nazwisko dziecka), Formularz DUT do pobrania, i opcja Rezygnacji z zajęć oraz Grupa wykładowa i Plan zajęć na semestr letni 2018.

Jeśli te pola pozostają puste (Brak zajęć) oznacza to, że dziecko nie zostało wylosowane.

Poniżej publikujemy listy uczestników zajęć z podziałem na grupy oraz listy rezerwowe.

Listy są z podziałem na grupy, ułożone w porządku alfabetycznym. Listy rezerwowe są również wylosowywane spośród chętnych, którzy nie zostali wylosowani na listę podstawową.

Na semestr letni 2018 w Rzeszowie, Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli liczba chętnych na zajęcia znacznie przekroczyła liczbę miejsc. W sumie chętnych na zajęcia było 2643 dzieci.

WAŻNE: Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

 


LISTY REZERWOWE
Dodatkowo publikujemy wylosowane listy rezerwowe, które są ułożone wg. kolejności wylosowania. Dzieci z listy rezerwowej przechodzą na listę podstawową, tylko w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników lub skreślenia z listy studentów dziecka, które opuściło dwa pierwsze zajęcia, a jego nieobecność była nieusprawiedliwiona. W razie zwolnienia się miejsca, kontaktujemy się z rodzicami telefonicznie.


ZMIANA GRUP

Zmiana grup jest możliwa tylko i wyłącznie na zasadzie zamiany uczestników pomiędzy grupami (jeśli dysponujemy taką możliwością). Chęć zmiany grupy należy zgłosić nam wyłącznie mailowo na adres info@dolina-wiedzy.pl, z podaniem imienia i nazwiska dziecka, miejsca zajęć oraz informacji, z której do której grupy miałoby zostać przeniesione.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do wtorku 27 lutego. Po tym terminie, w dniu zajęć lub też zaraz przed ich rozpoczęciem zmiana grup nie będzie możliwa, dlatego prosimy wcześniej przemyśleć takie decyzje.

Dzieci powinny przychodzić na swoją grupę wykładową. 

Zmianę grupy potwierdzamy Państwu mailowo. Informacja o grupie znajduje się również na koncie w zakładce Moje zajęcia.


PIERWSZE ZAJĘCIA
Przypominamy, iż na pierwsze zajęcia należy zabrać uzupełniony Formularz uczestnika, który mogą Państwo pobrać z konta >> zakładka Moje zajęcia.

Na pierwsze zajęcia należy przyjść odpowiednio wcześniej, najlepiej 30-20 minut przed rozpoczęciem zajęć, tak aby spokojnie dopełnić wszystkich formalności.

Przypominamy, iż w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch zajęciach, student zostaje skreślony z listy uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem DUT i Planem zajęć:

REGULAMIN DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ

 


LISTY UCZESTNIKÓW SEMESTRU LETNIEGO 2018

♦RZESZÓW XVIII semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

Rzeszów grupa 1 – 10.00-11.00

Rzeszów grupa 2 – 12.00-13.00

Rzeszów grupa 3 – 14.00-15.00

Rzeszów lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦USTRZYKI DOLNE IX semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

 Decyzją Burmistrza Ustrzyk Dolnych na zajęcia IX semestru zostali przyjęci wszyscy chętni.

Ustrzyki Dolne grupa 1 Gmina Ustrzyki Dolne – 11.00-12.00

Ustrzyki Dolne grupa 2 Gmina Olszanica – 13.00-14.00

 

♦MIELEC X semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

Mielec grupa 1 – 10.00-12.00

Mielec grupa 2 – 12.00-13.00

Mielec lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦DĘBICA IX semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

 

Dębica grupa 1 – 10.00-11.00

Dębica grupa 2 – 12.00-13.00

Dębica lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦STALOWA WOLA VI semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

Stalowa Wola grupa 1 – 10.00-11.00

Stalowa Wola grupa 2 – 12.00-13.00

Stalowa Wola lista rezerwowa MIASTO (wylosowana)

Stalowa Wola Powiat (GMINY Zaleszany, Zaklików, Pysznica, Bojanów, Radomyśl nad Sanem)- zakwalifikowali zostali wszyscy zarejestrowani

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@dolina-wiedzy.pl