Listy uczestników

Wyniki losowania na semestr zimowy 2018/2019 mogą sprawdzić Państwo na Koncie DUT  w zakładce >>Moje zajęcia. Jeśli dziecko zostało wylosowane powinien pojawić się Uczestnik (imię i nazwisko dziecka), Formularz DUT (zawierający nr DUT) do pobrania i opcja Rezygnacji z zajęć.

Na koncie pojawia się również nr grupy wykładowej i plan zajęć na dany semestr.

Jeśli te pola pozostają puste oznacza to, że dziecko nie zostało wylosowane.

Poniżej publikujemy listy uczestników zajęć z podziałem na grupy oraz listy rezerwowe.

Listy wylosowanych uczestników z podziałem na grupy uporządkowane są rosnąco numerami rejestracyjnymi DUT. Listy rezerwowe są wylosowywane spośród zarejestrowanych, którzy nie zostali wylosowani na listę podstawową.

WAŻNE: Ze względu na zmiany związane z RODO listy uczestników prosimy weryfikować wg numerów rejestracyjnych i imienia dziecka – numer znajduje się w każdym formularzu DUT (załącznik pdf w mailu po rejestracji i do pobrania dla wylosowanych w zakładce Moje zajęcia)

 


LISTY REZERWOWE
Dodatkowo publikujemy wylosowane listy rezerwowe, które są ułożone wg. kolejności wylosowania – weryfikacja wg. numeru rejestracyjnego DUT i imienia dziecka. Dzieci z listy rezerwowej przechodzą na listę podstawową, tylko w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników lub skreślenia z listy studentów dziecka, które opuściło dwa pierwsze zajęcia, a jego nieobecność była nieusprawiedliwiona. W razie zwolnienia się miejsca, kontaktujemy się z rodzicami telefonicznie.


ZMIANA GRUP

Zmiana grup jest możliwa tylko i wyłącznie na zasadzie zamiany uczestników pomiędzy grupami (jeśli dysponujemy taką możliwością). Chęć zmiany grupy należy zgłosić nam wyłącznie mailowo na adres info@dolina-wiedzy.pl, z podaniem imienia i nazwiska dziecka, miejsca zajęć oraz informacji, z której do której grupy miałoby zostać przeniesione.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do poniedziałku 1 października 2018. Po tym terminie, w dniu zajęć lub też zaraz przed ich rozpoczęciem zmiana grup nie będzie możliwa, dlatego prosimy wcześniej przemyśleć takie decyzje.

Dzieci powinny zawsze przychodzić na swoją grupę wykładową. 

Zmianę grupy potwierdzamy Państwu mailowo. Informacja o grupie znajduje się również na koncie w zakładce Moje zajęcia.


PIERWSZE ZAJĘCIA
Przypominamy, iż na pierwsze zajęcia należy zabrać NUMER DUT i podpisany Formularz uczestnika, który mogą Państwo pobrać z konta >> zakładka Moje zajęcia >> DOKUMENTY.

Na pierwsze zajęcia należy przyjść odpowiednio wcześniej, 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, tak aby spokojnie dopełnić wszystkich formalności.

Przypominamy, iż w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch zajęciach, student zostaje skreślony z listy uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem DUT i Planem zajęć:

REGULAMIN DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ

 


LISTY UCZESTNIKÓW SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019

♦RZESZÓW XIX semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

Rzeszów grupa 1 – 10.00-11.00

Rzeszów grupa 2 – 12.00-13.00

Rzeszów grupa 3 – 14.00-15.00

Rzeszów lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦USTRZYKI DOLNE X semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

 Decyzją Burmistrza Ustrzyk Dolnych na zajęcia X semestru zostali przyjęci wszyscy chętni.

Ustrzyki Dolne grupa 1 Gmina Ustrzyki Dolne – 11.00-12.00

Ustrzyki Dolne grupa 2 Gmina Olszanica – 13.00-14.00

 

♦MIELEC XI semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

Mielec grupa 1 – 10.00-12.00

Mielec grupa 2 – 12.00-13.00

Mielec lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦DĘBICA X semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

 

Dębica grupa 1 – 10.00-11.00

Dębica grupa 2 – 12.00-13.00

Dębica lista rezerwowa (wylosowana)

 

♦STALOWA WOLA VII semestr♦

 Ze względu na powtarzające się te same imiona i nazwiska rejestrujących się dzieci, prosimy zweryfikować zgodność numeru DUT na liście uczestników z przypisanym do dziecka numerem rejestracyjnym znajdującym się w formularzu.

Stalowa Wola grupa 1 – 10.00-11.00

Stalowa Wola grupa 2 – 12.00-13.00

Stalowa Wola lista rezerwowa MIASTO (wylosowana)

Stalowa Wola Powiat – zakwalifikowani zostali wszyscy zarejestrowani

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@dolina-wiedzy.pl