Straż rodzicielska – zgłoś się!

Straż Rodzicielska

 • Wolontariuszami w Straży Rodzicielskiej mogą zostać rodzice, opiekunowie i krewni Studentów DUT, którzy dobrowolnie zgłoszą się wcześniej do organizatora. Wolontariusze Straży Rodzicielskiej pomagają dzieciom wejść na salę zajęciową, zająć miejsca, opuścić salę po zajęciach, a w trakcie samych wykładów i warsztatów sprawują opiekę nad dziećmi, pilnują porządku i dbają o bezpieczeństwo zajęć;
 • Wolontariusze Straży Rodzicielskiej zgłaszają się dobrowolnie i biorą udział tylko w zajęciach, które sami wybrali, z racji uczestniczenia w nich ich dziecka;
 • Liczba wolontariuszy na zajęciach jest ograniczona (max. 10 osób na wykładzie, decyduje kolejność zgłoszeń);
 • Aby zostać wolontariuszem należy przesłać na adres info@dolina-wiedzy.pl maila w tytule należy wpisać „STRAŻ RODZICIELSKA”, natomiast w treści:
  1. Imię i nazwisko zgłaszającego się rodzica/opiekuna
  2. Nr telefonu komórkowego
  3. Imię i nazwisko Studenta DUT
  4. Terminy, w których Wolontariusz chce uczestniczyć. Wolontariusz otrzyma od Organizatora maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.