Zarząd Fundacji

 


 

Marek Darecki – Prezes Fundacji

Marek DareckiPrezes Pratt&Whitney Rzeszów S.A.
Prezes Pratt&Whitney Poland
Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza

Wykształcenie
Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Mechanicznym, specjalność Silniki Lotnicze.

Kariera
Pracę w WSK Rzeszów rozpoczął w roku 1978. Przez 10 lat pracował na stanowisku konstruktora w biurze konstrukcyjnym. Następnie przez okres 2 lat zajmował stanowisko kierownika biura konstrukcyjnego turbin gazowych. W roku 1990 zajął stanowisko kierownika wydziału montażu i prób silników turbinowych. Dwa lata później został mianowany kierownikiem działu rozwoju biznesu. W tym czasie był odpowiedzialny za procesy restrukturyzacyjne firmy oraz marketing strategiczny. Po trzech latach objął stanowisko dyrektora Zakładu Lotniczego WSK Rzeszów odpowiedzialnego za obszary produkcji, jakości i technologii.
W 1998 roku został prezesem firmy Goodrich w Krośnie. Stanowiący obecnie część UTC Aerospace Krośnieński oddział firmy odpowiada za produkcję podwozi lotniczych. W ciągu czterech lat Marek Darecki przeprowadził restrukturyzację firmy, która przyniosła znaczący wzrost sprzedaży. W okresie tym Goodrich Krosno rozpoczęła produkcję m. In. podwozi do samolotów F – 16.
W tym czasie akcje WSK kupuje od Skarbu Państwa amerykańska korporacja United Technologies, w skład której wchodzi także światowej klasy producent silników lotniczych Pratt&Whitney. W 2002 roku Marek Darecki powraca do sprywatyzowanej WSK „PZL-Rzeszów”, obejmując stanowisko prezesa i dyrektora generalnego firmy.
W ciągu ponad 10 lat od prywatyzacji firma przeszła bardzo intensywną i głęboką restrukturyzację. W wyniku tych przemian WSK stała się firmą na światowym poziomie i ugruntowała swoją mocną pozycję w branży lotniczej. Obecne wysiłki firmy koncentrowane są na obszarze badań i rozwoju, rozbudowie biura konstrukcyjnego, współpracy z polskim uczelniami i instytutami naukowymi oraz rozwijaniu relacji z Unią Europejską.
WSK, jako odpowiedzialny podmiot społeczności lokalnej stara się wpływać na gospodarczy rozwój regionu. W 2003 roku Marek Darecki zainicjował powstanie innowacyjnego klastra przemysłowego Dolina Lotnicza.
W chwili obecnej stowarzyszenie to zrzesza ponad 110 firm i instytucji ulokowanych w południowo-wschodniej Polsce. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwinięcie lokalnego łańcucha dostawców, przyciągnięcie nowych inwestycji i dostosowanie lokalnej oferty edukacyjnej do wymagań nowoczesnego przemysłu.
Pod przewodnictwem Marka Dareckiego Dolina Lotnicza zdołała w sposób znaczny poprawić gospodarkę regionu oraz uzyskała duże uznanie zarówno w kraju, jak i w Europie.
W lipcu 2008 roku Marek Darecki został nominowany na stanowisko prezesa Pratt&Whitney Poland, przejmując odpowiedzialność za aktywność firm Pratt&Whitney w Polsce.
Obejmuje również stanowisko prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego.
W 2011 roku zostaje zaproszony prze Komisję Europejską do przyłączenia się do grupy 14 najważniejszych liderów przemysłu lotniczego, w celu budowania długoterminowej wizji lotnictwa pod nazwą „Flightpath 2050”.
W roku 2012 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

 

 

 

 

 


Marek Bujny – Członek Zarządu

Marek Bujny-zdjęcie paszportoweWiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny ULTRATECH Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2000 roku założyciel, współwłaściciel, Wiceprezes i Dyrektor ds. Rozwoju Ultratech Sp.z o.o.
Jednocześnie pełni funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia „Dolina lotnicza”, gdzie jest odpowiedzialny za działanie komisji do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2009 roku przyjął rolę eksperta Komisji Europejskiej do oceny wniosków w  Programie Ramowym Unii Europejskiej, a od 2013 roku pełni także funkcję Członka Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Bierze również udział w działaniach Rady Współpracy „Nauka – Gospodarka przy Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”” oraz udziela się w kilku Radach Konsultacyjnych polskich wyższych uczelni technicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Andrzej Czarnecki – Członek Zarządu

Andrzej CzarneckiDyrektor Komunikacji Pratt&Whitney Poland

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz MBA Human Resources w Akademii Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Od 2003 roku w WSK „PZL-Rzeszów” S.A. odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną oraz relacje zewnętrzne. Odpowiedzialny za procesy restrukturyzacji oraz integracji firmy z United Technologies Corporation, a wraz z kolejnymi inwestycjami UTC w Polsce, wspierający komunikację zewnętrzną grupy.

Wspiera promocję i komunikację Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, a w ramach strategicznej aktywności klastra, programy rozwoju kadr dla przemysłu lotniczego. Współautor projektu powołania Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo – Technicznej im. Ignacego Łukasiewicza. Koordynator ze strony WSK Rzeszów programów „Politechnika Dziecięca”, „Odlotowa Fizyka” oraz „Sugestia”. Od 2012 roku Członek Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

 

 

 

 

 

 

 

 


Andrzej Sobkowiak – Członek Zarządu

Sobkowiak_11prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, profesor nauk chemicznych. Od 40 lat pracownik Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe – wykorzystanie procesów elektrochemicznych i katalitycznych w chemii i technologii chemicznej. Autor 2 podręczników akademickich, ok. 100 oryginalnych prac naukowych oraz 3 patentów. Odbył staże naukowe oraz przebywał jako profesor wizytujący na kilku uniwersytetach amerykańskich i zachodnioeuropejskich (min. Texas A&M University, College Station, Uniwersytety w Tübingen i w Bonn). W latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora, a w latach 2005-2012 funkcję rektora Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie jest Przewodniczącym Konwentu Politechniki Rzeszowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iwona Włoch – Członek Zarządu

dziekan-2dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, doktor habilitowany nauk matematycznych. Od 25 lat jest pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe dotyczą matematyki dyskretnej a w szczególności kombinatoryki i teorii grafów. Jest autorem około 60 publikacji naukowych. Od roku 2012 jest dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dyrektor Fundacji

 

IMG_1641Łukasz Szuba  jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa z obu  uzyskując tytuł mgr inż.,  jednocześnie był Członkiem Komisji Stypendialnych na wydziale, uczestniczył w wielu komisjach senackich PRz, był przez okres 2 lat Przewodniczącym Samorządu Studenckiego WBMiL, Członkiem koła naukowego PRz,  wiceprzewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studenckiego, w ostatnich dwóch latach studiów pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.

Od 2009 roku jest Koordynatorem Politechniki Dziecięcej, dba o organizację zajęć i pokazów dla młodych studentów. Politechnika Dziecięca do dnia dzisiejszego cieszy się ogromnym powodzeniem, a dzięki możliwościom, które stworzyła Fundacja otwiera Filie PD w miastach województwa podkarpackiego. Jako Dyrektor Fundacji od momentu jej powstania prowadzi ją i rozwija aby jak największa grupa osób mogła korzystać z przygotowywanych przez Fundację zajęć, pokazów czy pikników naukowych.