Inauguracja ósmego semestru zajęć w Filii Politechniki Dziecięcej w Ustrzykach Dolnych

21 października rozpoczęły się zajęcia ósmego semestru zajęć Filii Politechniki Dziecięcej w Ustrzykach Dolnych. Ponownie porozumieniu pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne oraz w Gminą Olszanica w wykładach uczestniczyć będą dzieci uczęszczające do miejscowych szkół.

Na pierwszym wykładzie semestru zimowego 2017/2018 Filii Politechniki Dziecięcej w Ustrzykach Dolnych studenci spotkali się na zajęciach „Niech zabrzmi muzyka”. Wykład poprowadził popularyzator nauki Paweł Jaskólski z Heweliuszy Nauki. Studenci ustrzyckiej filii mogli przekonać się co wspólnego może mieć nauką z muzyką oraz przeprowadzili wiele eksperymentów związanych z rytmem i melodią. W trackie całego wykładu dzieci reagowały bardzo żywiołowo. Na koniec wspólnie z prowadzącym stworzyli wielką naukową orkiestrę.

W trakcie semestru, który na wzór akademicki trwa od października do lutego, odbędzie się pięć spotkań, po jednym w każdym miesiącu. Studenci poznają ciekawych prowadzących i poznają interesujące zagadnienia naukowe.  Mali pasjonaci nauki będą poszukiwać odpowiedzi na pytania: „Jak samolot nauczył się latać?”, „Czy zmysły można oszukać?” oraz  „Jak poznać czy ktoś mówi prawdę?”. Na zajęciach „Pokaż kotku co masz w środku” będą zastanawiać się czy w przyrodzie istnieją zwierzęta które są przezroczyste i czy możliwe jest, aby niektóre narządy stały się transparentne. Ponadto mali studenci zobaczą na czym polega optyczne oczyszczanie tkanek czyli technologia, która pierwszy raz, poza laboratorium zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności.

Podobnie jak w poprzednim semestrze oprócz wykładów odbywać się będą się laboratoria. Na laboratoria będą mogli zapisać się wszyscy chętni studenci zimowego semestru Politechniki Dziecięcej w Ustrzykach Dolnych. Tematyka laboratoriów będzie obejmować zagadnienia związane z programowaniem i robotką, a także lotnictwem. Jak mówi dyrektor Fundacji Łukasz Szuba takie dodatkowe zajęcia odbywać się będą także w innych filiach: „Cieszymy się, że we wszystkich naszych filiach, tj. w Mielcu, Ustrzykach Dolnych, Dębicy oraz Stalowej Woli, udaje nam się zorganizować dodatkową formę zajęć dla wszystkich chętnych studentów Politechniki Dziecięcej. Mamy nadzieję, że z semestru na semestr przy wsparciu naszych Partnerów będziemy to kontynuować i rozwijać o nowe ciekawe tematy”.

Projekt Politechniki Dziecięcej narodził się 2009 roku, kiedy to w październiku ruszył pierwszy semestr zajęć w Rzeszowie. Organizatorem jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Partnerem strategicznym projektu Filii PD w Ustrzykach Dolnych jest tamtejsza gmina. Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz podkreśla jak ważne jest wspieranie edukacji dzieci „Jestem przekonany, że dzięki taki inicjatywom jak Politechnika Dziecięca, czy ostatnio też wystawa naukowa Kalejdoskop, którą wspólnie z Fundacją i Szkołą Podstawową Nr 1, zorganizowaliśmy w naszym mieście, tworzymy nowe perspektywy dla dzieci z naszego regionu, poszerzamy ich horyzonty i przybliżamy im świat nauki. Mam nadzieję, że dzięki takim projektom zafascynujemy nauką całe rodziny i wszystkie pokolenia naszych mieszkańców.”

Zajęcia ponownie dofinansowała też Gmina Olszanica, z której to w projekcie uczestniczy 83 dzieci. Wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała także podkreśla rolę popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży „Dzięki spotkaniom na Politechnice Dziecięcej dzieci przekonują się, że nauka może być ciekawa i można spędzać na niej milo czas, także poza szkołą. Liczymy, że wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia i przyjeżdżają do nas z całej Polski, zainspirują dzieci do rozwijania się w tym kierunku i związania swojego życia z tą ścieżką.”

Od początku działalności Politechniki Dziecięcej w Ustrzykach Dolnych tj. od marca 2014 r. w zajęciach wzięło ponad 1 600 uczestników. W tym semestrze łącznie we wszystkich Filiach liczba uczestników osiągnie liczbę niemal 14 tysięcy. W Filiach w Mielcu, Ustrzykach Dolnych, Dębicy oraz Stalowej Woli poza wykładami organizowane są laboratoria m.in. z zakresu m.in. chemii, fizyki, pneumatyki czy mechaniki. Poza regularnymi zajęciami Politechniki Dziecięcej, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, prowadzi program Politechniki Dziecięcej Wyjazdowej, który realizowany jest w szkołach podstawowych na terenie całego Podkarpacia. Do tej pory skorzystało z niego ponad 6 tysięcy dzieci, przede wszystkim z obszarów wiejskich. Co więcej, w ramach pozostałych programów edukacyjnych realizowanych przez Fundację: Odlotowej Fizyki i Sugestii z zajęć skorzystało ponad 15 tysięcy uczniów z całego województwa. Fundacja angażuje się również w festiwale i pikniki naukowe, jest też inicjatorem i organizatorem Festiwalu Nauki – jednej z największych imprez popularnonaukowych w regionie, której druga edycja odbyła się we wrześniu tego roku.