O PD wyjazdowej

Politechnika Dziecięca Wyjazdowa to dwuetapowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Pierwszy z etapów to wykłady, w których wykorzystywane są interaktywne pomoce naukowe, a dzięki przeprowadzanym doświadczeniom każdy uczestnik zajęć może lepiej zrozumieć i zapamiętać ich treść. Etap drugi składa się z laboratoriów, podczas których wszyscy uczniowie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania. Podsumowaniem zajęć jest test ze zdobytej wiedzy, a jego laureaci otrzymują od Fundacji nagrody.

Tematyka Politechniki Dziecięcej Wyjazdowej dotyczy  lotnictwa, chemii lub fizyki i jest ustalana z władzami szkoły, w której odbywają dana sesja.  Zajęcia organizowane są raz w miesiącu, za każdym razem w innej szkole. W jednej sesji, bierze udział 150 uczniów ze wszystkich pobliskich placówek wg procentowego podziału ilości uczniów.