Rejestracja

Wymagania złożoności hasła

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na zajęcia na Politechnice Dziecięcej, zwanej dalej PD, wymagana jest akceptacja poniższych oświadczeń. Brak akceptacji choćby jednego z poniższych postanowień, równoznaczny jest z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Dziecięcą.

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.
  2. Dane osobowe zawarte w formularzu rekrutacyjnym są gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na PD, zaś w przypadku przyjęcia dziecka, także do celów organizacyjno-informacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania PD.
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu rekrutacyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim.
  4. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz do ich poprawiania.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji na PD.