O Politechnice Dziecięcej

logo_pdW roku 2009 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza wspólnie z WSK „PZL-Rzeszów” S.A. podjęła decyzję o utworzeniu projektu o nazwie „Politechnika Dziecięca”. Podstawą tego przedsięwzięcia była troska o przyszłość dzieci, które rozpoczynają edukację i chęć zainteresowania ich nauką. Ponieważ na całym świecie, w tym również w Polsce, z powodzeniem od wielu lat podobne przedsięwzięcia były realizowane Politechnika Rzeszowska, jako pierwsza uczelnia w regionie, decyzją ówczesnego Rektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka, postanowiła otworzyć sale wykładowe dla małych studentów. Celem projektu było odciągnięcie młodych ludzi od ekranów telewizorów i monitorów komputerów i pokazanie im, że uczyć można się nie tylko w „sztywnych” ławkach szkół, a nauka może stać się zabawą i dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Pierwszy semestr Politechniki Dziecięcej rozpoczął się w październiku 2009 w Rzeszowie, ale potencjalni kandydaci mogli zapoznać się z jego formą już w kwietniu podczas pilotażowego wykładu. Zajęcia, które zostały zaproponowane dzieciom spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i zainteresowaniem zarówno samych uczniów, jak i rodziców. Od początku działalności projektu liczba kandydatów na każdy semestr znacznie przewyższa ilość wolnych miejsc.

Projekt Politechnika Dziecięca przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, czyli dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Prowadzący wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne przygotowują je w taki sposób, aby każde dziecko jak najwięcej zrozumiało i zapamiętało. Podczas zajęć dzieci przez zabawę i przystępną dla nich formę przekazywania informacji zdobywają wiedzę i inspirują się do dalszego odkrywania świata. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach przyczyni się do rozwijania już istniejących, bądź wzbudzi zupełnie nowe zainteresowania małych studentów. Ufamy, że dzięki odpowiedniemu zaprezentowaniu nauk ścisłych, nasi młodzi studenci, w dorosłym już życiu wybiorą uczelnie techniczne, tak aby zgłębiać swoją wiedzę i zdobywać wykształcenie w tym kierunku.