2015: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu