2015: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu